Cashkeeper

Scenario levering CashKeeper CK900/CK1000

 

Volgende punten dienen minimaal uitgelegd/besproken:

 

1. Beschrijving en uitleg hardware CashKeeper

 

Aan/uit schakelaar, de verschillende sleutels, biljettenkant, muntenkant, afstortboxen

 

2. Algemene werking CashKeeper

 

Hoe worden biljetten verwerkt (de 'drie wegen')
Hoe worden munten verwerkt (de 'drie wegen')
Hoe werkt de teruggave van munten en biljetten
Waar gaat het teveel aan munten en biljetten naartoe
Hoe een geblokkeerd biljet en/of munt verwijderen
Vanaf hier punt per punt 1 x tonen, vervolgens de klant elke bewerking 2 x zelf laten doen.

 

3. Uitleg CashKeeper scherm (voor Patron)

 

(Overloop kort met de klant de toetsen) 
Z toetsen (Z CashKeeper, Z manueel biljetten, Z manueel munten)
Overzicht toetsen (CashKeeper Boxen, Wisselgeld niveau, Overzicht, Toon verschil 0,01/0,02)
Alarm', 'Max' en 'Start' niveau toetsen
Geld In, Geld Uit toetsen
Herstel en annulatie toetsen

 

4. Uitleg Alarm , Max en Start niveau

 

Leg de werking van de verschillende niveau's uit aan de klant en waar hij op moet letten
Met de klant overleggen/bespreken hoe de niveau's ingesteld mogen worden

 

5. CashKeeper vullen met geld

 

Zowel in het Cashkeeper scherm (enkel Patron) als in het Betaalscherm (Personeel)
Transactie starten met de 'Geld in Cashkeeper' toets
Uitleggen bij het invoeren van biljetten dat er gewacht moet worden tot de invoermond terug
blauw is alvorens een volgend biljet in te brengen
Uitleggen dat er maximaal 30 munten per keer ingevoerd mogen worden in de munten
validator
Transactie beëindigen met de 'Bevestig Geld In' toets en het belang hiervan uitleggen en 
benadrukken

 

6. Afrekenen met de CashKeeper

 

Artikelen registreren en afrekenen met de toets 'CashKeeper', voldoende geld invoeren en wachten
op het wisselgeld.
Artikelen registreren en afrekenen met de toets 'CashKeeper', onvoldoende geld invoeren en op de
toets 'Annuleer CashKeeper' duwen. Transactie wordt geannuleerd, het geld komt terug en een andere
betaalwijze kiezen (Visa, Bancontact,…)
Artikelen registreren en een gedeelte afrekenen met 'Visa', 'Bancontact',… daarna op de toets
 'CashKeeper' duwen, voldoende geld invoeren en wachten op het wisselgeld
Artikelen registreren en afrekenen met de toets 'CashKeeper', op de toets 'Annuleer CK' duwen, en  
daarna artikelen toevoegen en/of verwijderen en terug afrekenen met de toets 'CashKeeper'

 

7. Rapporten CashKeeper

 

Toelichten hoe belangrijk de toets 'Z CashKeeper' is i.v.m. de afstortboxen, dat dit best dagelijks kan 
gedaan worden, zoals de 'Nulzet' van de kassa
Doe een 'Z CashKeeper' en leg uit wat men op de schermen aan info kan zien en hoe deze te
interpreteren en af te drukken
Maak samen met de klant de afstortboxen leeg en benadruk het belang hiervan
Laat het 'Overzicht' scherm nog eens zien aan de klant en licht toe

 

8. Geld uit de CashKeeper halen

 

Uitleggen aan de klant hoe een bepaalde hoeveelheid munten en/of biljetten uit de CashKeeper te 
halen via het 'Cashkeeper' scherm en de toetsen 'Geld uit Cashkeeper' en 'Bevestig geld uit'
Tonen aan de klant hoe de CashKeeper volledig leeg te maken, via de toets 'Cashkeeper leegmaken'
Tonen aan de klant hoe enkel de biljetten van de CashKeeper leeg te maken, via de toets 
'Biljetten leegmaken'
Tonen aan de klant hoe enkel de munten van de CashKeeper leeg te maken, via de toets
'Munten leegmaken'

 

9. Speciale toetsen

 

De toets 'Script Aan/Uit' om eventueel het script te kunnen uitzetten
De toets 'Reinigen' om een blokkade van een munt te verhelpen
De toets 'Toon verschil 0,01/0,02', welke het afrondingsverschil weergeeft
De toets 'Definieer geaccepteerde waarden' om te bepalen welke munten en biljetten aanvaard worden
De toets 'Toon geaccepteerde waarden'

 

10. Bij problemen…

 

Uitleggen wat te doen na een geblokkeerd biljet en/of munt
Hoe een niet afgehandelde transactie te wissen (3 toetsen: 'Annuleer betaling CK', 'Annuleer m. teruggave',
Annuleer z. teruggave')
Hoe manueel de virtuele waarden van de afstortboxen op nul te zetten als de CashKeeper niets meer
wil aannemen of als 'Z Cashkeeper' al enkele keren niet meer gedaan is (2 toetsen: 'Z manueel biljetten'
Z manueel munten')
Hoe de communicatie tussen de kassa en de CashKeeper te herstellen zonder alles aan en uit te moeten
zetten (toets 'Cashkeeper herstarten')
Klant verklaart hierbij dat bovenstaande punten voldoende toegelicht door de technieker

 

Blijven er vragen kan u terecht bij onze helpdesk op 013/555130 of info@hendrickxnv.be