Geregistreerde kassa

Laatste richtlijnen mbt in gebruik nemen van geregistreerde kassa (Bron Horeca Vlaanderen)

 

Ministerraad keurt ontwerp nieuw koninklijk besluit goed (04/03/2016)

 

13,5% investeringsaftrek voor GKS

 

Registratie

 

Synoniemen

Black box

Zwarte doos

GKS (Geregistreerd kassasysteem )

FDM - (Fiscal Data Module)

FDC - (Fiscal Data Controller)

 

 

Bron : Ministerie van financiën
 

Noteer het verschil tussen enerzijds - "Registratie" en anderzijds "het plaatsen van de geregistreerde kassa".

Dit zijn de nieuwe belangrijke data  (publicatiedatum : 16/12/2014)

- Van 01/01/2015 tot 28/02/2015 - Start van de verplichtte registratie bij de dienst financien van iedere horeca-ondernemer waarvoor de 10% regel geldt.

- Van 01/03/2015 tot 30/04/2015 - Administrarieve Tolerantieperiode voor bepaalde zaken.

30/06/2015 - 30/09/2015 - 31/12/2015  - Voor één van deze data zult u zich in orde moeten stellen met uw geregistreerd kassasysteem . Eén van deze 3 data bekomt u van de dienst Financiën nà uw registratie en is willekeurig.

- Ik wacht tot de laatste dag (31/12/2015) voor het plaatsen van een geregistreerde kassa. Er volgen toch geen sancties in 2015. In theorie perfect doenbaar. In praktijk niet. Want als u op het einde van het jaar, samen met 10.000 anderen nog steeds over geen kassa beschikt, zullen er sancties volgen. De leveringstermijnen worden mogelijkerwijze nog langer.

 

Bron : Belgisch staatsblad.

 

8 oktober      2013 - Nieuw Koninklijk besluit ivm geregistreerd kassasysteem (Zwarte doos - Black box) voor de Horeca

4 november  2013 - Omzendschrjven ET124.747 met specificaties waaraan een geregistreerd(e) kassa(systeem) moet beantwoorden.
 

 

Bestemd voor wie ?

 

http://www.minfin.fgov.be/portail2/nl/ondernemingen/geregistreerde-kassa/horeca-uitbater-wie.htm

 

 

Abonneren op RSS - Geregistreerde kassa