Missie & visie

Bij Hendrickx leveren we reeds jarenlang kassa’s, kassa systemen en afreken-systemen op maat van de handelaar. 

 

Missie & visie

 In de keuze van onze produkten laten we ons leiden door :  Continuïteit - Stabiliteit - Duurzaamheid  - Kwaliteit - Gebruikscomfort - Competitieve prijzen.

 In onze naverkoopdienst houden we het principe aan : Samen zijn we partners.

 

 

Waarom we voor Sharp kiezen, voor Vectron ?

 

Continuïteit

Sharp is al 35 jaar zonder onderbreking onze leverancier van kassa systemen – Vectron al meer dan 15 jaar ! Vaak zien we kinderen van klanten, die een nieuwe zaak starten,  onze kassa’s kopen !

 

Stabiliteit

Klassieke kassa-systemen van Sharp & Vectron met “Embedded” software onderscheiden zich:

 

Het zijn aangepaste toestellen, niet storingsgevoelig !

Géén hard disks of ventilatoren – aan en uitzetten en uw kassa(netwerk) start op !

De hardware is gemaakt in functie van de software en omgekeerd ! Een wezenlijk verschil met zowat alle andere systemen op de markt.

Sharp en Vectron zijn kassasysteem fabrikant - de rest van de markt zijn softwarefirma's.

 

 

Duurzaam

 De gemiddelde levensduur kan 15 jaar en meer bedragen. (Ons oudst werkend kassa’s zijn 26 ! jaar)

 Onderdelen blijven (in tegenstelling tot PC’s) jarenlang beschikbaar.

 

Kwaliteit.

 

 Een kassa is geen PC. De hardware van een kassa moet volgens ons van een heel andere orde zijn, dan de hardware van een PC. Een PC is gemaakt voor bureau en voldoet niet aan de hogere eisen die in een horecazaak of winkel noodzakelijk zijn.

In bepaalde gevallen : textiel, schoenen, lingerie …. zetten we wel degelijk een PC in (een aangepaste PC ! van Sharp of Vectron) – de noden liggen daar anders dan in bvb. een frituur, drukke taverne of superette !

De software van zowel Vectron als Sharp is van een zeer hoge kwaliteit.

Veel, zoniet alles, heeft te maken met de jarenlange (20 respectievelijk 40jaar) ervaring van de 2 fabrikanten.

Een ander belangrijk aspect zijn de oplages. Vectron installeerde tot nu toe wereldwijd 125.000  units (bij Sharp is dit een veelvoud)

 

Gebruikscomfort

 

Wij houden er rekening mee, dat de gebruikers (we spreken niet over de directie - maar echt het personeel)  van de kassa’s vaak geen computer specialisten zijn – om die redenen is eenvoud in gebruik een van onze prioriteiten !

 

Competitieve prijzen

 

Door onze omzet bij respectievelijk Sharp en Vectron, genieten we van de beste voorwaarden – die delen we graag met onze klanten !

Samen partners

Wij zijn er voor u telefonisch 24 op 24.

Wij beschouwen het als onze taak om voor onze perfecte produkten een perfecte naverkoopdienst te leveren.

Vervangtoestellen bij problemen horen daarbij.

Ondersteuning via internet hoort daar bij.

Ondersteuning via deze site hoort daar bij.

Ondersteuning bij u aan huis hoort daar bij.